คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Great Pretenders-Colour A Wallet

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

590 บาท
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Colour In Wallet ให้น้องๆเป็นแฟชั่นนิสต้า ระบายสีกระเป๋าใส่เงินในแบบที่ต้องการ
เด็กๆสนุกกับการระบายสีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้อวดเพื่อนๆได้ด้วย ที่สำคัญสามารถนำไปซักและเอากลับมาระบายสีใหม่ กี่ครั้งก็ได้ คุ้มมาก
เซ็ตนี้มาพร้อมกับปากการะบายสี 1 สี สามารถใช้ปากกา water based ink อื่นๆระบายได้
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

Full of fun fanciful artwork, this wallet can be made to match any outfit! Let your little inner artist our with colourful markers and fun secret pockets. This Colour In Wallet is a perfect accessory for fashionistas! Colour in Wallet includes one washable water based marker.
Ages 3+

Great Pretenders-Colour A Wallet

More Views

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

Art & Craft


การเรียนรู้ศิลปะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กๆในหลายด้าน ช่วยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะยังช่วยพัฒนาเด็กๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้


Pretend Play


การเล่นบทบาทสมมติมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กมากนะคะ ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ จินตนาการ ภาษาและการสื่อสาร การแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การรู้จักและเข้าใจตนเอง การเรียนรู้บทบาทหน้าที เป็นการเตรียมชีวิตก่อนการก้าวเข้าสู่การดำเนินชีวิตในสังคมอย่างแท้จริง ช่วยให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย รวมถึงฝึก EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ อีกทั้งยังทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานตามวัย นับเป็นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆ ด้านค่ะ


 


อายุ ตั้งแต่ 3 ปี
ขนาด 22.7x17.8x7.6
น้ำหนัก 0.1500
warranty N/A

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.