คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Great Pretenders-Colour A Dress

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

1,190 บาท
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

ชุดนี้ชนะเลิศเลยค่ะ ให้น้องๆทำเดรสของตัวเอง แล้วเอามาใส่เล่นได้ เด็กๆต้องภูมิใจและตื่นเต้นในผลงานศิลปะของตัวเองแน่นอนค่ะ และที่สำคัญสามารถนำไปซักและเอากลับมาระบายสีใหม่ กี่ครั้งก็ได้ คุ้มมาก เซ็ตนี้มาพร้อมปากการะบายสี 6 สี
(ถ้าหมึกหมด สามารถใช้ปากกา water based ink อื่นๆระบายได้)
ไซส์เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี

What better way to express personal style than to create your own clothes? This great addition to the Colour-A-Costume collection is just that. With 6 markers and a comfortable design that allows your child to slip the dress over their clothes, your little one can be the center of fashion attention. Best of all, the apron is machine washable! Size for 4-6 years old.


Great Pretenders-Colour A Dress

More Views

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

Art & Craft


การเรียนรู้ศิลปะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กๆในหลายด้าน ช่วยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะยังช่วยพัฒนาเด็กๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้


Pretend Play


การเล่นบทบาทสมมติมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กมากนะคะ ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ จินตนาการ ภาษาและการสื่อสาร การแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การรู้จักและเข้าใจตนเอง การเรียนรู้บทบาทหน้าที เป็นการเตรียมชีวิตก่อนการก้าวเข้าสู่การดำเนินชีวิตในสังคมอย่างแท้จริง ช่วยให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย รวมถึงฝึก EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ อีกทั้งยังทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานตามวัย นับเป็นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆ ด้านค่ะอายุ ตั้งแต่ 3 ปี
warranty N/A

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.